8 a 11 anys

Juniors

Primeres lectures i redaccions en anglés.

8 a 11 anys

Juniors

Primeres lectures i redaccions en anglés.

8 a 11 anys

Juniors

Primeres lectures i redaccions en anglés.

Descobrint el món que els envolta en anglés

En aquesta etapa, a més de les activitats comunicatives, es posa l’èmfasi en la lectoescriptura. L’alumnat entra una dimensió on es combinen l’escriptura i la lectura amb les activitats orals i d’escolta, sense perdre mai de vista la part lúdica de l’aprenentatge d’una llengua.

Com que apostem per la immersió total, les classes a Around seguixen una consigna clara: a l’acadèmia no es pot parlar ni en valencià ni en castellà. In English, please!

Gràcies a les bases orals assolides en l’etapa anterior, en Juniors Around l’alumnat comença a produir els seus primers textos i a expressar-se lliurement en anglés.

Malgrat que no sempre ho fan correctament, l’objectiu és que els i les nostres júniors adquirisquen fluïdesa i consoliden estructures i expressions idiomàtiques. El fet d’haver de parlar tota l’hora de classe en anglés és tremendament productiu i, a poc a poc, l’alumnat va adquirint cada vegada més seguretat i desimboltura en la llengua anglesa.

Cursos d'anglés per a xiquetes i xiquets de 8 a 11 anys